informatiepagina

Deze pagina geeft een beschrijving van de verschillende pagina's op deze verkiezingswebstek, hoe je hier kan navigeren en welke resultaten hier beschikbaar zijn .

Sluiten

Inhoud
/ Waarvoor gaan we kiezen?
/ Publicatie van de resultaten
/ Startpagina
/ Zetelverdeling
/ Kandidatenlijsten
/ Populairste Kandidaten
/ Kandidaat Zoeken
/ Statististieken
/ Navigatie
/ Lijstresultaten
/ Gedetailleerde Analyse
/ Voorkeurstemmen
/ Gemeente Zoeken
/ Stand Stemopneming
/ Entiteiten

 

Waarvoor gaan we kiezen?

Op 25 mei 2014 worden de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer, de regionale raden en gemeenschappen georganiseerd. Voor welke verkiezing je je stem moet uitbrengen, hangt af van de gemeente waar je ingeschreven bent.

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven voor een Belgische kiezer :

Ingeschreven in :

Verkiezingen

 

Antwerpen

 

1. Europees Parlement
2. De Kamer
3. Vlaams Parlement

 

Brussel

 

1. Europees Parlement
2. De Kamer
3. Parlement van het Brussels Hoofstedelijk Gewest
4. Vlaams Parlement (Enkel indien je voor de verkiezingen van het Parlement van het Brussels Hoofstedelijk Gewest je stem uitbracht op een lijst van de Nederlandse taalgroep).

 

Namen

 

1. Europees Parlement
2. De Kamer
3. Waals Parlement

 

Sankt-Vith of Eupen

 

1. Europees Parlement
2. De Kamer
3. Waals Parlement
4. Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Onder de titel ‘Gerelateerde links’, op de pagina's onder links, vindt u de link naar de websites van de verschillende instellingen.

Het Parlement van de Franse Gemeenschap wordt niet rechtstreeks verkozen maar is samengesteld uit de 75 leden van het Waals Parlement en uit 19 Franstalige leden van het Parlement van het Brussels Hoofstedelijk Gewest.

topTop van deze pagina

Publicatie van de resultaten

De resultaten die op deze webstek getoond worden, komen uit een centrale databank waarin alle kiesresultaten opgeslagen worden.

Deze databank voert ook alle nodige berekeningen uit zoals het berekenen van het percentage, de zetelverdeling en de extrapolatie van de resultaten van de kantons tot op het hoogste niveau (e.g. het Rijk).

De resultaten worden continu in de databank ingegeven. Zodra er veranderingen zijn, worden de pagina’s op deze webstek vernieuwd om zo snel mogelijk deze nieuwe resultaten te tonen. Hiermee zit je op de eerste lijn om de verkiezingsuitslag te kennen.

De resultaten van de Europese verkiezingen mogen pas na 22h00 gepubliceerd worden.

topTop van deze pagina

Navigatie

De verschillende methoden om op deze webstek te navigeren worden hieronder beschreven.

De startpagina van een verkiezing heeft een directe link naar de lijstresultaten van alle mogelijke niveaus en je vindt meteen ook naast elke entiteit (bv. kanton) een indicatie van de stand van de telling.

Een ander handig hulpmiddel is de geografische kaart in het linkerpaneel. Met deze kaart opent u altijd de grafische lijstresultaten van het gebied dat u geselecteerd heeft.

Het linkerpaneel bevat ook rechtstreekse links naar de andere gegevens van deze webstek over de verkiezingen van 25 mei 2014, zoals de voorkeurstemmen of de stand van de telling.

Een volgende navigatiemethode is het “kruimelpad” bovenaan de pagina. Dit maakt het makkelijk om gewoon een niveau hoger te gaan in de navigatiestructuur, tot de startpagina van deze verkiezingswebstek.

Voorbeeld Kruimelpad en tabbladen

De tabbladen boven het kruimelpad helpen u om gemakkelijk naar een andere verkiezing te gaan.

Als laatste hulpmiddel zijn er, afhankelijk van de pagina, keuzemenu’s, die u toelaten om meteen een keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden, zoals kantons, kieskringen of partijen.

topTop van deze pagina

Entiteiten

Met entiteiten worden op deze site de verschillende onderverdelingen bedoeld die noodzakelijk zijn voor de goede organisatie van de verkiezingen. Dit kunnen kantons zijn, kieskringen (provincie of arrondissement), kiescolleges, enzovoort. Op deze site kan je de resultaten van deze verschillende entiteiten raadplegen.

De resultaten van afzonderlijke telbureaus zijn evenwel niet beschikbaar.

topTop van deze pagina

Lijstresultaten

Deze pagina’s geven het aantal stemmen, het percentage en het aantal zetels (indien toepasselijk) weer dat de verschillende partijen behaald hebben. De partijen worden gesorteerd per kiesnummer. De partij met het laagste kiesnummer komt bovenaan.

Deze resultaten zijn beschikbaar voor alle niveaus van de verschillende verkiezingen. De volgende tabel toont welke niveaus beschikbaar zijn voor de verschillende verkiezingen :

Niveau

Het Rijk

X

X

 
 
 
 

Kiescollege

X

 
 
 
 
 

Parlement

 
 

X

X

X

X

Kieskring(Europe)

X

 
 
 
 
 

Provincie

X

X

 

X

 
 

Kieskring (Gewest)

 
 

X

X

 
 

Kanton

X

X

X

X

X

X

Vanaf het niveau kiescollege (Europa) of kieskring (Gewesten) kan je in de laatste kolom zien hoeveel zetels een partij behaald heeft.

Indien het icoon verschijnt naast een lijst, dan kan je door op het icoontje te klikken naar de voorkeurstemmen van die partij gaan. Dit icoontje verschijnt enkel indien er voorkeurstemmen bestaan op het getoonde niveau.

De resultaten zijn beschikbaar in grafieken of tabellen. U kan makkelijk wisselen tussen de resultaten in grafische of tabelvorm door op de knop ‘Grafische Voorstelling’ of ‘In Cijfers’ te klikken.

Wanneer de resultaten volledig zijn, verschijnt er op niveau van het kanton, een link 'Gemeente resultaten' naar de resultaten van de gemeenten van dit kanton.

Wanneer de resultaten definitief zijn, verschijnt er op niveau van het kanton, een link om het ondertekende proces-verbaal te downloaden

Als u niet weet tot welk kanton uw gemeente behoort, dan kan u dit altijd opzoeken via de functie ‘Gemeente zoeken’. Daar vindt u een alfabetische lijst van alle gemeentes met de aanduiding van het kanton waartoe ze behoren en een rechtstreekse link naar de resultaten voor de verschillende verkiezingen.

Zoals alle dynamische pagina’s worden ook deze pagina’s vernieuwd zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.

topTop van deze pagina

Kandidatenlijsten

De verschillende lijsten met de kandidaten zijn reeds beschikbaar vanaf de definitieve afsluiting der kandidatenlijsten. Op deze pagina’s met de kandidatenlijsten worden ook de voorkeurstemmen gepubliceerd.

Er zijn drie manieren om naar deze pagina’s te gaan.

De eerste manier kan u gebruiken als u de naam van een kandidaat kent. Door op de functie ‘Kandidaat zoeken’ in het linkerpaneel te klikken, komt u op de pagina met een alfabetische lijst van alle kandidaten. Daar ziet u meteen op welke lijst en in welke kieskring de kandidaat opkomt, en is er een link naar de voorkeurstemmen voor de partij van deze kandidaat beschikbaar.

De overzichtpagina heeft een directe link naar de voorkeurstemmen van alle beschikbare niveaus. De partij met het laagste kiesnummer van de gekozen entiteit wordt getoond. Met behulp van de keuzelijst kan je dan makkelijk naar de voorkeurstemmen van een andere partij in dezelfde entiteit gaan.

De derde manier is om eerst via de ‘Lijstresultaten’ te navigeren naar de kieskring van uw keuze. Daar vindt u, naast de naam van een partij, een icoon dat u naar de voorkeurstemmen van de gekozen partij brengt.

topTop van deze pagina

Voorkeurstemmen

Deze pagina’s tonen de voorkeurstemmen van een partij, wie er verkozen is en de rangsschikking van de opvolgers (kolom IV).

Indien je niet op het niveau bent waar de lijsten opgesteld worden, wordt enkel het aantal voorkeurstemmen getoond (bv. Op kantonniveau). De volgende tabel toont op welke niveaus er voorkeurstemmen te vinden zijn (N) en op welk niveau de lijsten (L) opgesteld worden :

Niveau

Het Rijk

 

 
 
 
 
 

Kiescollege

N-L

 
 
 
 
 

Parlement

 

 

 

 

N-L

N-L

Kieskring (Europe)

N

 
 
 
 
 

Provincie

N

N-L

 

 

 
 

Kieskring (Gewest)

 
 

N-L

N-L

 
 

Kanton

N

N

N

N

N

N

Om te weten wie er verkozen is voor bijvoorbeeld het Europees Parlement, moet je naar het niveau Kiescollege (N-L) gaan.

De telstatus juist boven de resultaten geeft weer van hoeveel kantons binnen de huidige entiteit er reeds voorkeurstemmen ontvangen zijn.

De kolom met het ‘%’ toont de verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfde lijst.

Via de keuzemenu’s kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien of terug gaan naar de overzichtpagina.

De overzichtpagina heeft een directe link naar de voorkeurstemmen van alle beschikbare niveaus. De partij met het laagste kiesnummer van de gekozen entiteit wordt getoond.

Zoals alle dynamische pagina’s worden ook deze pagina’s vernieuwd zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.

Merk op dat er geen opvolgers zijn voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

topTop van deze pagina

Startpagina

Deze dynamische pagina toont meteen welke kantons nieuwe resultaten hebben doorgegeven, en bevat directe links naar de resultaten van alle verschillende entiteiten.

topTop van deze pagina

Zetelverdeling

Deze pagina toont de zetelverdeling, het verschil in zetels met de vorige verkiezingen en de verdeling man-vrouw bij de verkozenen.

De zetelberekening wordt pas uitgevoerd wanneer er voldoende resultaten zijn binnengekomen om een nauwkeurige schatting te maken.

Enkel de partijen die in de huidige verkiezing een zetel behalen worden getoond.

De verdeling man-vrouw wordt berekend op de kandidaat-titularissen die verkozen zijn. De verdeling houdt dus geen rekening met de opvolgers die in de entiteit van een titularis een mandaat verkregen hebben.

Zoals alle dynamische pagina’s wordt ook deze pagina vernieuwd zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.

topTop van deze pagina

Gedetailleerde Analyse

Deze pagina geeft een overzicht van de winst of het verlies van de lijsten ten opzichte van de vorige verkiezingen. Hiermee krijg je meteen een beeld van waar welke partij verloren of gewonnen heeft.

Afhankelijk van de verkiezing worden deze cijfers op andere niveaus getoond. Via het keuzemenu kan je makkelijk een andere entiteit kiezen.

Verkiezing

Getoonde niveaus

 

Europees Parlement

Per provincie en per kanton

 

Kamer

Per kieskring en per kanton

 

Vlaams Parlement

Per kieskring en per kanton

 

Waals Parlement

Per kieskring en per kanton

 

Parlement van het Brussels Hoofstedelijk Gewest

Per kanton

 

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Per kanton

Zoals alle dynamische pagina’s wordt ook deze pagina vernieuwd zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.

topTop van deze pagina

Populairste Kandidaten

Hier vindt u de rangschikking van de 50 populairste kandidaten. De kandidaten zijn gerangschikt naar het hoogst aantal verkregen voorkeurstemmen of naar de hoogste populariteit in hun kiesgebied (%).

Deze rangschikking wordt opgemaakt op verschillende niveaus, die je kan bereiken via het keuzemenu:

Verkiezing

Niveaus waarvoor een rangschikking gemaakt wordt:

 

Europees Parlement

Het Rijk, kiescollege en kieskring

 

Kamer

Kieskring

 

Vlaams Parlement

Parlement en kieskring

 

Waals Parlement

Parlement en kieskring

 

Parlement van het Brussels Hoofstedelijk Gewest

Parlement

 

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Parlement

Merk op dat deze rangschikking al opgemaakt wordt nog voor dat de telling volledig is.

De laatste kolom toont de plaats van voordracht van de kandidaat.

Zodra er nieuwe gegevens binnenkomen worden deze pagina’s vernieuwd.

topTop van deze pagina

Gemeente Zoeken

Hieronder vindt u een alfabetische lijst van de gemeenten en de kantons waartoe zij behoren. De gemeenten zijn opgesplitst per beginletter. Klik op de juiste onderverdeling om jouw gemeente te vinden.

De icoons zijn een link naar de resultaten van het kanton voor de desbetreffende verkiezingen.

Vlaams Parlement

Verkiezing

Icoon

 

Europees Parlement

 

De Kamer

 

Vlaams Parlement

 

Waals Parlement

 

Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

topTop van deze pagina

Kandidaat Zoeken

Hieronder vindt u een alfabetische lijst van alle kandidaten. Klik op de naam van de kandidaat om diens voorkeursstemmen te kennen. De tabel duidt ook aan voor welke verkiezing en in welke plaats de kandidaat voorgedragen werd.

Klik op de beginletter van een kandidaat om de juiste pagina te openen.

Voor elke kandidaat worden de volgende gegevens getoond:

 • De naam (klikken op de naam brengt u naar de voorkeurstemmen van zijn partij op de plaats)
 • Het geslacht (Man of Vrouw)
 • De verkiezing waarvoor de persoon voorgedragen werd (via een icoon uit de tabel hierboven)
 • De lijst waarop de kandidaat voorgedragen werd
 • Of de persoon kandidaat-titularis (T) is of kandidaat-opvolger (O)
 • De plaats waar de kandidaat voorgedragen werd.
topTop van deze pagina

Stand Stemopneming

Deze pagina’s tonen de stand van de stemopneming, ofwel via een overzicht, ofwel gedetailleerd per kanton.

De kaart is de makkelijkste manier om snel een overzicht te krijgen. Elk kanton wordt ingekleurd naarmate de stemopneming vordert in dat kanton.

De overzichtspagina geeft per provincie of per kieskring weer wanneer de laatste resultaten zijn binnengekomen, en hoeveel reeds geteld is.

Daarnaast zijn er ook de pagina’s waarop per kanton getoond wordt hoeveel reeds geteld is en wanneer de laatste resultaten van dat kanton zijn binnengekomen. Elk van deze pagina’s toont andere kantons:

 • Alle Kantons: Deze pagina toont alle kantons, of er resultaten van bekend zijn of niet.
 • Getelde Kantons: Deze pagina toont enkel de kantons die volledig geteld zijn.
 • Kantons zonder resultaten: Deze pagina toont enkel de kantons waarvan nog geen resultaten zijn binnengekomen.
 • Kantons met gedeeltelijke uitslagen: Deze pagina toont enkel de kantons die gedeeltelijke resultaten hebben doorgegeven.
 • Kantons met nieuwe resultaten tijdens de laatste 30 minuten: Deze pagina toont de kantons die tijdens de laatste 30 minuten nieuwe resultaten hebben doorgegeven.

Zoals alle dynamische pagina’s worden ook deze pagina’s vernieuwd zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.

topTop van deze pagina

Statististieken

Deze pagina’s tonen enkele statistische gegevens betreffende de kandidaten, zoals de gemiddelde leeftijd en de man-vrouw vertegenwoordiging op de lijsten.

Deze gegevens worden getoond voor de titularissen en opvolgers en ook voor de aparte groepen van mannen en vrouwen.

Deze statistieken worden berekend per partij (statistieken per lijst) of voor een bepaalde plaats van voordracht (statistieken per entiteit).

Onderaan worden ook nog de jongste en de oudste van de kandidaten in de huidige verkiezing getoond.

topTop van deze pagina

 

Sluiten